maanantai 29. helmikuuta 2016

Tavaroiden keskellä, matkalla itseen


Elokuun Tilan toteuttamissa koulutetun ammattijärjestäjän palveluissa pyritään tekemään asiakkaan kodista sekä kaunis että arjen prosessien kannalta mahdollisimman toimiva ja turvallinen.

Asiakkaan määrittelemien tavoitteiden mukaisesti tässä käytetään keinoina tavaramäärän vähentämistä, asumisen arjen prosessien ja säilytysratkaisujen uudelleen miettimistä sekä tavaroiden uudelleen sijoittelua ja somistuksellisia elementtejä.

Jos päämääränä on vähentää tavaroita, tilannekartoituksen ja tavoitteiden asettamisen jälkeen aloitetaan käytännön työ jakamalla läpikäynnin kohteena olevat tavarat rivakasti tunnepohjalta plussiin, miinuksiin ja neutraaleihin.


Plussat säilytetään, miinukset laitetaan kiertoon ja neutraaleihin palataan niin monta kertaa uudelleen, että päätös niiden osalta on valmis syntymään. Säilyttämisen perustelu voi olla rakas muisto tai arjessa esillä olevan esineen kauneus siinä missä todellinen käyttötarvekin. Säilytettävien tavaroiden osalta mietitään, mikä olisi säilytettäville tavaroille looginen ja mahdollisimman helppokäyttöinen säilytystapa ja / tai mahdollisimman esteettinen ja toimiva esillepano.

Tarpeettomiksi todettujen tavaroiden kierrätys suunnitellaan asiakkaan toivomalla tavalla ja mahdollisuuksien mukaan myös toteutetaan saman tien. Jos asiakas haluaa laittaa tavaroita myyntiin vaikkapa jollekin nettikirpputorille, tavarat voidaan myös valokuvata läpikäynnin lomassa.

Ammattijärjestäjän palveluiden vaikuttavuudesta


Elokuun Tilassa ei seurata palveluiden vaikutuksia asiakkaiden elämään varsinaisen projektin päätyttyä, ellei siitä erikseen asiakkaan kanssa sovita. Koska Suomessa on ollut koulutettuja ammattijärjestäjiä vasta viitisen vuotta, on toistaiseksi melko mahdotonta sanoa, onko palveluillamme ollut pysyviä vaikutuksia.

Ilokseni monet asiakkaistani ovat kuitenkin kuukausien ja vuosienkin jälkeen viestitelleet, että jonkun pikkuruisen nurkkauksen yhdessä raivaamisesta on lähtenyt liikkeelle kokonaisvaltainen elämänmuutos, joka on ulottunut paljon asumisen arkea pidemmälle.

Kun oppii päästämään irti tarpeettomista tavaroista, oppii samalla keskittymään elämässään kaikkeen siihen, mikä oikeasti on tärkeää: toiset ihmiset, elämykset ja mielekäs tekeminen niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Tämä on tullut monille positiivisena yllätyksenä.

Tavaroiden läpikäyminen yksitellen on sekä fyysisesti että etenkin psyykkisesti niin rankkaa, ettei yhden kaaoksen esine kerrallaan kesytettyään kovin helposti ajaudu toiste samanlaiseen kaaokseen.

Oppimisnäkökulmasta onkin tärkeää, että me ammattijärjestäjät emme tee urakkaa asiakkaidemme puolesta, vaan nimenomaan heidän kanssaan. Erilaisten sairauksien, esimerkiksi sairaalloisen hamstraamisen, osalta tilanne on tietenkin erilainen. Silloin tarvitaan ammattijärjestäjän ylläpitokäyntejä säännöllisin väliajoin.

Koulutettu ammattijärjestäjä avuksi vuosimaksulla


Elokuun Tila ottaa 1.3.2016 käyttöön tunti- ja urakkahinnoittelun lisäksi 970 euron suuruisen vuosimaksun, jonka maksaneella on oikeus yhteensä 20 tuntiin koulutetun ammattijärjestäjän kotitalousvähennyskelpoisia palveluita yhden kalenterivuoden aikana maksusta lukien. Vuosimaksua hyödynnettäessä palveluiden tuntihinnaksi jää 48,50 €, kun se normaalisti on 65 €.

Vuosimaksun maksanut asiakas voi valita palveluiden ajankohdat vuoden varrella oman tarpeensa mukaan, toki Elokuun Tilan yleisen ajanvaraustilanteen huomioiden. Myös yksittäisen palvelutilanteen keston voi valita kahden ja kuuden tunnin väliltä kulloisenkin tilanteen ja käyttämättä olevan tuntimäärän mukaisesti.

Vuosimaksu on järkevä vaihtoehto silloin, kun läpikäytävää tavaraa on erityisen paljon tai raivattavia huoneita on useampia. Vuosimaksu soveltuu erinomaisesti myös muuttojen yhteyteen, jolloin osa palvelutunneista voidaan käyttää vanhassa ja osa uudessa osoitteessa. Lisäksi vuosimaksu on hyvä vaihtoehto säännölliseen seurantaan ja ylläpitoon vaikkapa ikääntyneen, sairaalloisesta hamstraamisesta kärsivän tai bipolaarihäiriöisen asiakkaan kohdalla.

Huomionarvoista on, että ammattilaisen johdolla tehtävän raivausprojektin tarkoitus on helpottaa elämää, ja nimenomaan koko loppuelämää. Kun koulutetun ammattijärjestäjän palveluiden hinnan jakaa odotettavissa olevilla elinvuosilla, satsaus omaan ja perheenjäsenten arkiseen hyvinvointiin on varsin kohtuullinen.

Kodin raivaaminen, tavaroiden läpikäyminen ja vähentäminen sekä uudenlaisten, kestävämpien kulutustottumusten opetteleminen on usein vuosien mittainen prosessi, johon liittyy paitsi käytännön tason probleemia säilyttämisestä ja kuljettamisesta, myös syvällinen henkinen aspekti. Tavaroiden keskellä ihminen on aina jollain lailla matkalla itseensä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti