perjantai 27. marraskuuta 2015

Kodin turvallisuutta ja kestävää kehitystä

Olin eilen Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry:n järjestämässä Kodin turvallisuuden tarkastus -koulutuksessa, jossa käsiteltiin myös meidän koulutettujen ammattijärjestäjien työhön erittäin kiinteästi liittyviä asumisturvallisuuden aspekteja.

Kävimme muun muassa läpi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön laatimaa, jo nyt varsin kattavaa kodin turvallisuuden tarkistuslistaa. Ehdotin listalle lisättäväksi sisäilmaa ja asuntojen tuhohyönteisiä koskevat kohdat, koska ne liittyvät mielestäni oleellisesti asumisturvallisuuteen. Ehdotustani pidettiin hyvänä, joten seuraavassa tarkistuslistan versiossa nekin on ehkä huomioitu.

Listaa laatiessa ja siitä viestittäessä on keskitytty ehkä turhan korostuneesti ikäihmisiin. On paljon suomalaisia, joiden elämänhallinta tai toimintakyky on heikentynyt muista kuin ikääntymisestä johtuvista syistä. Itse asiassa useimmat asumiseen liittyvistä riskeistä ovat läsnä meidän jokaisen arjessa iän ja erilaisten elämäntilanteiden mukaan eri tavoin painottuen.

Tällä viikolla Elokuun Tila teki vihdoin pitkään työlistalla olleen Kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen. Yksittäisistä toimenpidesitoumuksista koostuva Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus syntyi vuonna 2013 ja siihen halutaan mukaan kaikki yhteiskunnan toimijat. Onpa hienoa olla mukana tekemässä Suomea sellaiseksi, jollaisen haluaisin sen olevan vuonna 2050!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti