sunnuntai 13. tammikuuta 2013

Ammattijärjestämisen palveluprosessi

Jokaisen ihmisen elämässä on tilanteita, jolloin aika tai voimat eivät yksinkertaisesti riitä länsimaisen elämäntyylin mukanaan tuoman paljouden hallitsemiseen tai sen järjestämiseen.

Kipinän ammattijärjestäjän palveluiden tilaamiselle antaa usein jokin muutos tai siirtymävaihe elämässä. Alla on esimerkkejä tilanteista, joissa ammattijärjestäjän palvelut voivat olla tarpeen:

 • perheenlisäys
 • ruuhkavuodet lapsiperheessä
 • tulossa olevat isot juhlat
 • muutto
 • edessä oleva iso putkiremontti
 • avioero
 • psyykkinen tai fyysinen sairaus tai sellaisesta kuntoutuminen
 • ikääntyminen
 • läheisen kuolema

Luottamuksellinen asiakassuhde

Kynnys päästää vieras ihminen omaan kotiin on Suomessa yhä korkealla. Perisuomalainen epäluulo ja häpeän tunteet ovat luonnollisia reaktioita. Ammattijärjestäjä tekee kuitenkin työtään täysin luottamuksellisesti ja hänellä on vaitiolovelvollisuus.

Ammattijärjestäjän työsarkaa ovat esimerkiksi

 • kokonaisten kotitalouksien tai niiden erillisten tilojen järjestäminen
 • kodin tai toimiston papereiden ja / tai sähköisten aineistojen järjestäminen ja arkistointi
 • asunnon järjestäminen myyntikuntoon
 • muuton järjestely ja ohjaus
 • jäämistön selvitys
 • kokoelmien, valokuvien ja muistojen järjestäminen
 • ajanhallinta ja elämän yksinkertaistaminen
 • toimistojen ja muiden liiketilojen järjestäminen

Ammattijärjestäjä ei siivoa. Kyseessä ei ole siivouspalvelu, vaan asiakkaan kanssa yhdessä tehtävä koko elämän hallintaan vaikuttava muutos, jonka ylläpitämiseksi ammattijärjestäjä kehittää asiakkaan kanssa yhteisyössä mahdollisimman helppoja ja loogisia toimintamalleja.

Yhdessä tekemistä

Ammattijärjestäjä toimii luottamuksellisessa yhteistyössä asiakkaan kanssa. Olennainen osa ammattijärjestäjän palvelua on jokaiselle asiakkaalle räätälöity henkilökohtainen palveluratkaisu, joka perustuu tilannekartoitukseen.

Ammattijärjestäjän palvelun ominaispiirre on, että asiakas tekee karsintaa ja järjestämistä itse, mutta ammattilainen on paikalla auttamassa aloittamisen vaikeudessa ja olennaiseen keskittymisessä, varmistamassa että homma tulee tehtyä, tukemassa, kuuntelemassa tavaroihin liittyviä tarinoita sekä antamassa neuvoja ja objektiivisia näkökulmia tavaroihin, joihin asiakas suhtautuu tunteella.

Yhdessä tehden löydetään helpommin uusia näkökulmia, ja vuorovaikutus antaa energiaa toimimiseen.

Järjestämisprosessi rakentuu seuraavista vaiheista:

 1. Ammattijärjestäjä tekee kohteessa tilannekartoituksen eli arvioi tarvittavat toimenpiteet ja niihin kuluvan ajan. Tämä on yleensä erillinen käynti, joka laskutetaan erikseen tai osana isompaa palvelukokonaisuutta.
 2. Ammattijärjestäjä käy yhdessä asiakkaan kanssa arvioiden läpi tietyn tilan tavarat tai paperit.
 3. Tavarat tai paperit lajitellaan, turhat erotetaan tärkeistä.
 4. Se, mikä todetaan säilyttämisen arvoiseksi, järjestetään asiakkaalle sopivalla tavalla omalle loogiselle paikalleen. Mitään ei poisteta ilman asiakkaan lupaa.
 5. Ammattijärjestäjä antaa asiakkaalle ohjeet aikaansaadun järjestyksen ylläpitämiseksi.
 6. Turhiksi todetut tavarat lajitellaan ja kierrätetään ekologisesti mahdollisimman kestävällä tavalla, asiakkaan toiveiden mukaisesti.
Ammattietiikkaan kuuluu, ettei ammattijärjestäjä missään tapauksessa koskaan ota asiakkaan tavaroita omaan käyttöönsä eikä esimerkiksi myy niitä asiakkaan selän takana.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti