sunnuntai 25. marraskuuta 2012

Ammattijärjestämisen taustaa

Professional organizing on palvelumuoto, jossa tehtävään kouluttautunut järjestämisen ammattilainen ohjaa asiakasta "kädestä pitäen" systemaattisessa tilojen, tavaroiden, papereiden, informaation ja / tai ajan järjestämisessä.

Lisäksi ammattijärjestäjä kehittää asiakkaan kanssa yhteisyössä toimintamalleja, joilla aikaansaatu looginen järjestys on myös mahdollisimman helppo ylläpitää.

Koulutetun ammattijärjestäjän työ on luonteeltaan konsultoivaa, kokonaisvaltaiseen elämänhallintaan liittyvää kehittämistyötä. Jokaisen asiakkaan tilanne on yksilöllinen, mutta ratkaistavissa juuri hänen tarpeisiinsa räätälöidyin keinoin.

Yhdysvalloissa noin kolme vuosikymmentä sitten alkunsa saanut professional organizing löysi 2000-luvun alkuvuosina tiensä myös Suomeen – ja tässä sitä nyt sitten ollaan!

Liikaa turhaa, liian vähän tarpeellista

Länsimaisen elämäntyylin ytimen on viime vuosikymmeninä muodostanut jatkuva kiire – tai ainakin tunne sellaisesta – yhdistettynä jyrkällä käyrällä kasvaneeseen tavara- ja tietotulvaan. On tultu siihen pisteeseen, että niin maapallon kuin yksittäisten ihmistenkin sietokyky alkaa olla koko lailla ”tapissa”.

Kaikenlaista loppujen lopuksi toissijaista on tarjolla yli-inhimillisiä määriä: tavaroita, elämyksiä, joko sähköisessä tai paperille präntätyssä muodossa olevaa informaatiota. Tärkeitä asioita kuten onnellisuutta, turvallisuutta, rakkautta, yhteenkuuluvuutta, tilaa elää ja hengittää sekä ihan vain sitä paljon puhuttua aikaa onkin sitten tyrkyllä huomattavasti vähemmän.

Valitsemisosaamisen ja ajan puute koskee useimpia länsimaisten ihmisten tekemisiä nykyisin. Niin vaatteen ostopäätöstä tehdessä kuin tavaran tarpeellisuutta tai sisustusratkaisuja arvioidessakin on kiva käydä vuoropuhelua jonkun kanssa, saada vinkkejä siitä miten muut ovat toimineet ja kuulla ammattilaisen arvio siitä, millaiset ratkaisut sopisivat kulloiseenkin tilaan, kodin arkiseen toimintoon ja elämäntilanteeseen.

Aika kortilla, voimat vähissä

Kaikkiin elämän osa-alueisiin liittyvä materiaalisten vaihtoehtojen paljous ja valinnanvaikeudesta aiheutuva stressi vievät monilta voimat. Valtava joukko ihmisiä kärsii kaikessa hiljaisuudessa liiallisista tavara- ja paperimääristä, jotka tukkivat asunnon ja pahimmassa tapauksessa rajoittavat sosiaalista elämää, kun ketään ei kehtaa päästää vierailulle.

Epäjärjestys, ahtaus ja tilan toimimattomuus aiheuttavat paitsi stressiä ja häpeää myös ajan kulumista tavaroiden etsiskelyyn ja ylimääräiseen "logistiikkaan", turhia ostoksia (kotona voi olla viisi taskulamppua, mutta kun et löydä niitä, ostat uuden), viikkosiivouksen hankaloitumista, sisäilmaongelmia (pöly, haitalliset mikrobit), jatkuvaa huonoa omaatuntoa, toistuvia riitoja pariskuntien ja perheiden kesken, tapaturmariskejä ja äärimmäisissä tapauksissa jopa hengenvaaran.

Ammattilaisen apua kannattaa pyytää

Järjestämisen ammattilaisen apuun kutsumisesta on paljon konkreettista ja yleensä varsin pitkäkestoista hyötyä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta:

Epäjärjestyksen ja keskeneräisten projektien aiheuttama stressi, huono omatunto ja / tai häpeä vähenevät merkittävästi tai häviävät kokonaan. Sosiaalinen kanssakäyminen saattaa vilkastua, ja turhat riidat perheessä vähenevät.

Kun kaikilla tavaroilla on oma looginen paikkansa, josta ne on helppo ottaa käyttöön ja johon ne palautuvat käytön jälkeen, aikaa ei enää kulu tavaroiden etsiskelyyn ja saman tavaran toistuva kadonneen tilalle ostaminen loppuu. Ostokäyttäytyminen muuttuu muutenkin harkitsevammaksi ja tarpeeseen perustuvaksi.

Selkiytyneiden tilojen myötä viikkosiivous helpottuu ja sisäilma paranee. Myös tapaturmariskit vähenevät.

Kaikki omistamamme tavarat sitovat aina henkistä energiaa, tavalla tai toisella. Joku enemmän, joku vähemmän. Ammattijärjestäjät auttavat vapauttamaan ylimääräisiin tavaroihin sitoutuneen energian elämiseen! Ja eläminen puolestaan lienee elämän tarkoitus.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti